DE ONE-STOP-SHOP VOOR FULLSERVICES EVENEMENTEN

Fris. Creatief. Oog voor detail.  Muzikaal verantwoord.

Van losse verhuur van licht en geluid tot de productie van een compleet (zakelijk) festival. Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. Een tekst kan dus zowel geschreven als ongeschreven zijn. 

 

Er zijn dus, bij de benedengrens, teksten die uit slechts één teken of klank bestaan. In vele gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal welgeordende woorden en zinnen, die min of meer coherentie en cohesie vertonen.

 

Aan de bovengrens heb je dan bijvoorbeeld een romantekst, of een lang gesprek of gewoon een dialoog tussen twee personen. De samenhang en het communicatieve functioneren van teksten worden bestudeerd in de tekstlinguïstiek resp. de pragmatiek (taalkunde). Tekst wordt ook gebruikt als synoniem voor het besproken, behandelde onderwerp

0
Mensen hebben al gedanst op onze deuntjes

DJ&LIVE

Onze laatste projecten

Our brands